Jak se můžete jako občané nebo vlastníci nemovitostí zapojit?

 • Aktuálně probíhá veřejné projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

  Zde se územní rezerva pro VN Čučice vymezuje. Veřejného projednání se můžete osobně zúčastnit, nicméně je nutné své výhrady podat krajskému úřadu písemně. Termín k podání připomínek a námitek k ZÚR JMK je do 15.6.2016 24:00 hodin. Dokumentace je zveřejněna zde www.zurka.cz, Informace o veřejném projednání, Připravili jsme hromadnou námitku, kterou budeme podávat s využitím institutu zástupce veřejnosti (jiným způsobem nelze námitku k ZÚR jako občané podávat), potřebné je nasbírat 500 podpisů občanů Jihomoravského kraje. Aktuální místa k podepisování budeme uvádět na naši Facebookové stránce FB SOSOslava. Za podpisy předem děkujeme! Námitka má tu výhodu, že se o jejím vypořádání se musí vypracovat písemné rozhodnutí. Návrh takového rozhodnutí připravuje krajský úřad, o němž pak rozhoduje zastupitelstvo kraje. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí oddůvodnění celých zásad. Proto zkusme k námitkám obcí připojit také náš hlas, má to význam! Plný text námitky si prohlédnětě zde: Námitka zástupce veřejnosti k ZÚR JMK. Zde můžete stáhnout a vyplnit podpisový arch, který zašlete na adresu zmocněnce. Prosíme oslovte své známé a okolí. Tímto také prosíme petiční místa, aby krom probíhající petice přidali zájemcům podpisový arch k námitce, případně zpětně kontaktovali stávající signatáře petice s žádosti o podpis námitky. Námitka a petice jsou dvě různé aktivity se stejným cílem. Pozor námitku mohou podepsat pouze občané Jihomoravského kraje, adresa pro zaslání archu je jiná než pro petici.
  Dále jsme pro Vás připravili vzor možné podoby Vaší připomínky, kterou můžete podávat jako „běžný“ občan Jihomoravského kraje. Připomínku si můžete dle svého uvážení upravit. Připomínku je také nutné uplatnit do 15. 6. 2016 a to písemně, nejlépe odesláním na adresu uvedenou v záhlaví vzoru připomínky (nebo doručením na podatelnu krajského úřadu), pozor rozhoduje datum doručení (nikoliv odeslání). Informace o způsobu podání námitky a připomínky elektronicky zde: Vzor možné připomínky (word, odt, pdf), ZUR_JMK_PRIPOMINKA _obcan.pdf, ZUR_JMK_PRIPOMINKA _obcan.doc, ZUR_JMK_PRIPOMINKA _obcan.odt
 • Aktualizace č. 2 a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

  Lokalita uvažované vodní nádrže se rozkládá na hranicích mezi krajem Vysočina a Jihomoravským, je potřebné sledovat a připomínkovat aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. Momentálně je platná Aktualizace č. 1 z roku 2012, kde je územní rezerva vymezena v rozsahu dle Generelu LAPV. Aktuálně probíhají Aktualizace č. 2 a č. 3 ZÚR Kraje Vysočina a je vypsáno veřejné projednání na 15. 6. 2016. Aktualizace sice řeší pouze dílčí úpravy dokumentace ve které je již VN Čučice zanesená v podobě rezervy. Bohužel dle našich právních analýz není možné k již zapracovaném rezervě pro přehradu v tento moment namítat. Proto jsme pozastavili naši aktivitu pro kraj Vysočina a vyčkáme až na další reálnou příležitost. Nyní upínáme síly k získání podpisů pro kraj Jihomoravský.
 • Sbírejte podpisy a šiřte petici. Cílem je nasbírat 12 tisíc podpisů, aby se problémem zabýval parlament.
 • Sledujte územní plány a jejich změny ve Vašich obcích, kde můžete vůči záměru podat námitky či připomínky.
 • Bavte se o záměru se zastupiteli ve Vaší obci a politiky na všech úrovních, obce jsou důležitými účastníky veškerých řízení v otázce možné výstavby. Konečné rozhodnutí bude mimo jiné i politické.
 • Informujte o životaschopnosti záměru VN Čučice své známé a okolí.
 • Chcete dostávat o naší činnosti informace?

  Zaregistrujte se a my Vás budeme o všem důležitém informovat.
 • Máte zájem aktivně spolupracovat?

  Napište nám na email sos.oslava@gmail.com.
(c) 2015 SOS OSLAVA