Máte zájem dostávat informace o aktivitách spolku SOS Oslava a novinkách týkajících se záměru vodního díla Čučice? Zanechte nám kontakt a my Vás budeme emailem informovat.

Následující informace vyplňte prosím, pokud máte zájem zapojit se aktivně (podávání připomínek, námitek k územně plánovací dokumentaci, organizování petice, šíření infoletáků apod.).
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů (*celé znění)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Celé znění souhlasu se zpracováním osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem – spolek SOS Oslava (se sídlem: Březník 237, 675 74 Březník) – pro účel zasílání informací o aktivitách spolku SOS Oslava, informací týkajících se záměru vodního díla Čučice nebo majících souvislost s ochranou přírody a krajiny údolí Oslavy a Chvojnice. Tento souhlas uděluji správci pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a to na dobu neurčitou. Udělený souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to písemně na emailovou adresu správce sos.oslava@gmail.com. Jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně. Správce – spolek SOS Oslava – se zavazuje, že bude poskytnuté osobní údaje uchovávat a zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a neposkytne tyto údaje jiným osobám nebo subjektům (třetí osobě).

Děkujeme za vyplnění formuláře.

Vaše registrace pro následující jméno byla přijata.
Jméno:
Email:

Chyba v údajích

Prosím vraťte se do formuláře a zadejte požadované údaje označené červeným křížkem.

Chyba při zasílání dat

Prosím pošlete vaše údaje na sos.oslava@gmail.com a informujte nás o chybě ver formuláři.

Chyba při ukládání dat

Prosím pošlete vaše údaje na sos.oslava@gmail.com a informujte nás o chybě ver formuláři.
(c) 2015 SOS OSLAVA